Servis ugradbenih motora

Brodski motori

Pokretanje i zaustavljanje motora

NAPOMENA: Izvedite samo one funkcije koje su primjenjive za vašu pogonsku grupu.


Pokretanje motora

1. Provjerite sve stavke navedene u Tablica upotrebe.

2. Ručicu daljinskog upravljanja postavite u neutralni položaj.

NAPOMENA: Bez dovoda dovoljne količine rashladne vode, motor, crpka za vodu i ostali dijelovi će se pregrijati i oštetiti. Osigurajte dovod dovoljne količine vode na ulazima vode tijekom rada motora.

POZOR!!! Eksplozivni plinovi koji su zadržani u odjeljku motora mogu izazvati ozbiljne ozljede ili smrt uslijed požara ili eksplozije. Prije pokretanja motora pokrenite pražnjenje kaljuže korita ili prozračite odjeljak motora na najmanje pet minuta.

3. Ključ za paljenje okrenite u položaj "START". Otpustite ključ kada se motor pokrene i pustite da se ključ vrati u položaj "ON" (Uključeno). Pustite da se motor zagrije (6-10 minuta kod prvog pokretanja u danu).

4. Ako se motor ne pokrene nakon tri pokušaja:
    a. Pritisnite gumb samo za gas i postavite ručicu daljinskog upravljača / polugu gasa u položaj 1/4 gasa.
    b. Ključ za paljenje okrenite u položaj "START". Otpustite ključ kada se motor pokrene i pustite da se ključ vrati u položaj "ON" (Uključeno).

5. Ako se motor ne pokrene nakon koraka 4:
    a. Pomaknite ručicu daljinskog upravljača / polugu gasa u položaj punog gasa, a zatim vratite na 1/4 gasa.
    b. Ključ za paljenje okrenite u položaj "START". Otpustite ključ kada se motor pokrene i pustite da se ključ vrati u položaj "ON" (Uključeno).

6.Provjerite pogonsku grupu radi curenja goriva, ulja, vode i ispuha.

7.Pomaknite upravljačku ručicu snažnim i brzim pokretom prema naprijed da biste prebacili u stupanj za kretnje prema naprijed ili prema natrag za kretanje unatrag. Nakon prebacivanja pomaknite gas do željene postavke.

NAPOMENA: Prebacivanje stupnja dok je broj okretaja motora iznad praznog hoda oštetit će pogonski sustav. Stupanj pogona prebacujete samo kada motor radi pri praznom hodu.


Zaustavljanje motora


1. Ručicu daljinskog upravljača pomaknite u položaj neutralno/prazni hod i pustite da motor uspori do praznog hoda. Ako je motor radio velikom brzinom tijekom duljeg vremena, pustite da se ohladi pri praznom hodu na 3-5 minuta.

2. Ključ za paljenje okrenite u položaj "OFF" (Isključeno).


Pokretanje motora nakon zaustavljanja u stupnju prijenosa


VAŽNO: Izbjegavajte zaustavljanje motora dok je jedinica krmenog pogona u stupnju prijenosa. Ako se motor zaustavi, pratite sljedeći postupak:

1. Ponavljano gurajte i povlačite ručicu daljinskog upravljanja sve dok se ručica ne vrati u položaj neutralno/prazni hod. Za ovo bi moglo biti potrebno nekoliko pokušaja ako je pogonska grupa radila pri broju okretaja višem od praznog hoda kada se motor zaustavio.

2. Kada se ručica vrati u položaj neutralno/prazni hod, nastavite s uobičajenim postupkom pokretanja.


Rad samo s gasom


1. Pogledajte odjeljak Daljinski upravljači za pojedinosti o značajkama daljinskog upravljača.

2. Upravljačku polugu pomaknite u položaj neutralno/prazni hod.

3. Pritisnite i držite gumb za samostalan rad gasa i pomaknite upravljačku polugu u položaj prazni hod/naprijed ili prazni hod/unatrag.

4. Pomicanjem upravljačke poluge dalje od položaja prazni hod/naprijed ili prazni hod/unatrag povećavat će se broj okretaja motora. VAŽNO: Vraćanjem upravljačke poluge natrag u položaj prazni hod/neutralno deaktivirat će se gumb za samostalan rad gasa i omogućiti prebacivanje motora u stupanj prijenosa.

5. Način samostalnog gasa deaktivira se pomicanjem upravljačke poluge u položaj prazni hod/neutralno. Prebacivanje upravljačke poluge iz položaja prazni hod/neutralno u položaj prazni hod/naprijed ili prazni hod/unatrag bez pritiska gumba za samostalni gas, prebacit će prijenos u odabrani stupanj.

Rutinsko održavanje

Što svaki vlasnik motora treba napraviti

NAPOMENA: Izvedite samo ona održavanja koja su primjenjiva za vašu pogonsku grupu.

* Nove ugradnje Bravo krmenog pogona mogu zahtijevati gotovo 470 mL (16 fl oz) dodatnog maziva za prijenose u nadzornoj posudi tijekom razdoblja razrađivanja (20 sati rada).
* Važno je nadzirati i održavati razinu maziva za prijenos tijekom razdoblja razrađivanja.
* Tijekom početne ugradnje pogona, zrak može biti uhvaćen pri vrhu kućišta pogonske osovine.
* Ova se šupljina ispunjava iz nadzorne posude prijenosa tijekom razdoblja razrađivanja.
* Kako se zrak istiskuje iz krmenog pogona kroz nadzornu posudu, razina maziva u posudi će opadati.
* Potrebno je izvesti održavanja prema određenom intervalu.

Početkom svakog dana

* Provjerite razinu motornog ulja. (Ovaj interval možete produljiti na osnovu iskustva s proizvodom.)
* Provjerite razinu ulja prijenosa krmenog pogona.
* Provjerite razinu ulja crpke trima.
* Provjerite razinu ulja crpke servoupravljanja smjera ili kompaktnog hidrauličnog upravljanja, ovisno o sustavu upravljanja na vašem modelu.

Krajem svakog dana

* Ako upotrebljavate na slanoj, slankastoj ili zagađenoj vodi, isperite sekciju slane vode rashladnog sustava nakon svake upotrebe.

Tjedno

* Provjerite uvode vode radi otpada ili morskog raslinja.
* Provjerite i očistite sito slane vode, ako je ugrađeno.
* Provjerite razinu rashladne tekućine.
* Pregledajte anode krmenog pogona i zamijenite ako je istrošena 50% ili više.

Svaka dva mjeseca ili 50 sati rada

* Uklonite propeler i podmažite osovinu propelera i pritegnite maticu uz zatezni moment. (Ako upotrebljavate na slatkoj vodi, interval možete produljiti na svakih četiri mjeseci.)
* Ako upotrebljavate na slanoj, slankastoj ili zagađenoj vodi, na pogonsku grupu nanesite zaštitu od korozije.
* Provjerite priključke akumulatora i provjerite razinu tekućine.
* Provjerite jesu li spojevi mjerača i ožičenja čvrsti. Očistite mjerače. (Ako upotrebljavate na slanoj vodi, skratite ovaj interval na svakih 25 sati ili 30 dana, ovisno o tome koji se prvi ispuni.)