Održavanje i popravak brodova

Održavanje i popravak brodova

Uputstva i održavanje

Uputstva za održavanje akumulatora i potrebne provjere kod ugradnje novog motora u brod.

Održavanje Akumulatora

Uputstva za održavanje akumulatora

Proučite specifične upute i upozorenja koja su isporučena uz vaš akumulator.
Ako ova informacija nije dostupna, pridržavajte se sljedećih mjera opreza prilikom rukovanja akumulatorom.

!!!POZOR!!!
Ponovno punjenje praznog akumulatora u plovilu ili korištenje prespojnih kabela i pomoćnog akumulatora za pokretanje motora može izazvati ozbiljne ozljede ili oštećivanje proizvoda uslijed požara ili eksplozije. Uklonite akumulator iz plovila i dopunite u prozračenom području, podalje od iskri ili plamena.

!!!POZOR!!!
Tijekom upotrebe ili punjenja akumulatora proizvodi se plin koji se može upaliti i eksplodirati, pri čemu će doći do prskanja sumporne kiseline koje će može izazvati ozbiljne opekline. Prozračujte područje oko akumulatora i koristite zaštitnu opremu kada rukujete ili opslužujete akumulatore.

Mjere opreza s akumulatorima na motorima s višestrukim EFI

Altenatori: Alternatori su dizajnirani da pune akumulatore koji dobavljaju električnu energiju za motor na kojem je alternator ugrađen. Kada su povezani akumulatori za dva različita motora, jedan alternator će dobavljati cjelokupnu struju punjenja za oba akumulatora. Uobičajeno, alternator drugog motora neće morati dobavljati struju punjenja.

EFI modul elektroničke kontrole (ECM): ECM zahtjeva stabilan izvor napona. Tijekom rada s više motora, električni uređaj na plovilu može izazvati nagli pad napona na akumulatoru motora. Napon može pasti ispod najnižeg potrebnog napona za ECM. Također, alternator na drugom motoru mogao bi tada započeti s punjenjem. Ovo bi moglo izazvati nagli porast napona u električnom sustavu motora. U bilo kojem slučaju, ECM se može ugasiti. Kada se napon vrati unutar raspona kojeg ECM zahtjeva, ECM će se ponovno postaviti i motor će uobičajeno raditi.

Akumulatori: Plovila s višemotornim EFI pogonskim grupama zahtijevaju da svaki motor bude povezan s vlastitim akumulatorom. To osigurava da ECM motora ima stabilan izvor napona.

Prekidači akumulatora: Prekidači akumulatora moraju uvijek biti postavljeni tako da svaki motor radi preko vlastitog akumulatora. Ne postavljajte prekidače u položaje za oba ili sve. U slučaju hitnosti, akumulator drugog motora može se upotrijebiti za pokretanje motora kojem je akumulator ispražnjen.

Izolatori akumulatora: Izolatori se mogu upotrijebiti za punjenje pomoćnog akumulatora, koji se koristi za napajanje dodatne opreme na plovilu. Oni se ne bi smjeli koristiti za punjenje akumulatora na drugom motoru u plovilu, osim ako vrsta izolatora nije namjenski dizajnirana u tu svrhu.

Generatori: Akumulator generatora mora se smatrati kao akumulator drugog motora.

Ugradnja Motora

Potrebna provjera kod ugradnje novog motora u brod

Pregled prije isporuke motora potrebno je provjeriti i prilagoditi sljedeće navedene stavke

* Ažuriranja servisnog biltena i završeni popravci
* Ugrađen ispusni čep i zatvoreni ispusni ventili
* Otvoren ventil ulaza morske vode
* Učvršćeni nosači motora
* Poravnanje motora
* Učvršćivači pogonske jedinice pretegnuti prema specifikacijama
* Učvršćivači cilindara servoupravljanog trima pritegnuti
* Akumulator pravilne snage, potpuno napunjen, osiguran, sa postavljenim zaštitnim pokrovima
* Svi električni spojevi učvršćeni
* Pritegnute obujmice crijeva ispušnog sustava
* Svi spojevi goriva učvršćeni
* Odabran pravilan propeler, ugrađen i pritegnut prema specifikacijama
* Učvršćivači sustava gasa, stupnja prijenosa i upravljanja pritegnuti prema specifikacijama
* Ispitajte funkcioniranje OBDM sustava upozoravanja i MIL-a (svjetlo) (samo EC modeli)
* Funkcioniranje upravljanja u cijelom opsegu
* Ploče gasa se u cijelosti otvaraju i zatvaraju
* Razina ulja u kućištu koljenastog vratila
* Razina ulja servoupravljanog trima
* Razina ulja jedinice krmenog pogona
* Razina tekućine servoupravljanja smjera
* Razina tekućine zatvorenog hlađenja
* Razina tekućine prijenosa
* V-motori: napetost spiralnog remena
* Napetost remena alternatora (3.0 l)
* Napetost remena crpke servoupravljanog smjera (3.0 l)
* Kalibracija SmartCraft instrumenata, ako su ugrađeni
* Rad sustava upozoravanja
* Funkcioniranje prekidača ograničenja trima

Prije ispitivanja motora na vodi potrebno je provjeriti i prilagoditi sljedeće navedene stavke.

* Poravnanje motora (samo za modele s brodskim motorom)
* Funkcioniranje neutralnog sigurnosnog prekidača pokretanja
* Funkcioniranje zaustavnog prekidača motora / Prekidača zaustavnog konopa (sva kormila)
* Funkcioniranje crpke morske vode
* Funkcioniranje instrumenata
* Curenja goriva, ulja i vode
* Curenja ispuha
* Vrijeme paljenja
* Funkcioniranje stupnja kretanja prema naprijed, neutralno i unatrag
* Funkcioniranje upravljanja u cijelom opsegu
* Ubrzavanje iz okr/min praznog hoda je normalno
* Potp. otv. gas ________ okr/min unutar specifikacija (u prednjem stupnju)
* EC modeli: odradite dva puna radna ciklusa (ključ uključeno/isključeno) do potpuno otvorenog gasa s motorom pri normalnoj
  radnoj temperaturi, dok nadzirete motor s G3 CDS kako biste provjerili da se motor prebacuje u upravljanje motorom zatvorene petlje.
* Rad servoupravljanja trima
* Upravljivost plovila

Nakon ispitivanja na vodi potrebno je provjeriti i prilagoditi sljedeće navedene stavke.

* Matica propelera pritegnuta prema specifikacijama
* Curenja goriva, ulja, rashladne tekućine, vode i tekućina
* Razine ulja i tekućina
* Nanesite Quicksilver zaštitu od korozije na motornu grupu
* Priručnik za upotrebu, održavanje i jamstvo nalazi se na plovilu
* Prihvaćanje vanjskog izgleda proizvoda (boja, pokrov, naljepnice itd.).
* Jamstvo - uručite i kupcu objasnite ograničeno jamstvo. Objasnite usluge zastupnika.
* Objasnite opcionalni Mercury Plan za zaštitu proizvoda (samo za Sjevernu Ameriku)

Upotreba opreme - objasnite i demonstrirajte:

* Funkcioniranje zaustavnog prekidača motora / Prekidača zaustavnog konopa (sva kormila)
* Uzrok i učinak momenta upravljanja ili povlačenja. Uputite u primjenu čvrstog držanja upravljača. Objasnite gubitak kontrole i vrtnju plovila, te kako prilagoditi trim za neutralno upravljanje.

Pravilno sjedenje

* Važnosti osobne opreme za plutanje (PFD-ovi ili spasilački prsluci) i PFD-ovi za bacanje u vodu (jastuci)
* Funkcije SmartCraft opreme (ako je primjenjivo)
* Skladištenje izvan sezone i plan održavanja
* Motor (pokretanje, zaustavljanje, promjena stupnja, korištenje gasa)
* Plovilo (svjetla, smještaj prekidača akumulatora, rastalni/automatski osigurači)